Děti na pobytu v zotavovně

12.12.2018

 Společný snímek dětí před zotavovnou spadající pod Okresní národní výbor ve Vysokém Mýtě. Padesátá až šedesátá léta.