Firma Fanto a příděly paliva

25.07.2016

 Firemní dopis společnosti Fanto z konce roku 1943 týkající se omezených přídělů paliva během II. světové války. Pobočku měla i v Pardubicích, kde byla Fantovka o pár měsíců později rozbombardována spojenci.