Prosba o mouku na konci války

24.07.2017

Lístek, v němž v dubnu roku 1945 žádá známý mlynáře o trochu mouky kvůli neutěšené zásobovací situaci v Praze.