Původní Erlebachova bouda

25.07.2017

Snímek Erlebachovy boudy v Krkonoších v dnes již zaniklé podobě. Padesátá až šedesátá léta.