Veselí pijáci piva

26.08.2014

Parta rozjařených milovníků piva pózuje se sudem a džbány. Celá skupina srozumitelně znázorňuje jev, jenž by se dal kostrbatě označit za samoprůtok. Snímek mohl být pořízen v rozmezí 30. až 50. let minulého století.