Ze soutěží zdravotnic

15.10.2021

 Snímky ze soutěže družstev Československého červeného kříže. Rok 1972.